wc châu âu Fanshot

Matthias Sammer không tích cực về chấn thương của Mehdi Benatia

bd so truc tuyen 1

"Nó sẽ không chỉ là một trường hợp hai hoặc ba ngày hết."

Matthias Sammer Không lạc quan về chấn thương của Mehdi Benatia bd so truc tuyen sau trận đấu.