bxh bóng đá việt nam FanPost

Tìm kiếm thông tin liên quan đến việc trở thành thành viên FC BayernNày các cậu,

Có ai ở đây nhận thức được quá trình trở thành thành viên FC Bayern.

Tôi đã áp dụng thông qua trang web, điền vào chi tiết của tôi cùng với thông tin thanh toán và mọi thứ. Cuối cùng tôi đã có một biểu mẫu chứa tất cả các chi tiết của mình nhưng khoản thanh toán vẫn không được khấu trừ vào tài khoản của tôi. Tôi không chắc chắn nếu có bất kỳ bước còn lại trong quá trình này từ cuối của tôi.

Các fanpost chỉ là ý kiến ??chủ quan của độc giả công trình bóng đá Bavaria và không nhất thiết phản ánh quan điểm của các biên tập viên hoặc nhân viên BFW. Truy cập phần FanPost của chúng tôi ở đầu trang.

trực tiếp bóng rổ việt nam

Thảo luận về xu hướng