secret dota 2 Fanshot

Bayern Munich đã gửi Célia ?a?i? một bó hoa

3
thong tin bong da

Sau khi cô là một cầu thủ hay nhất châu Âu của UEFA, Bayern Munich đã gửi một bó hoa đỏ và trắng đến Célia ?a?i? để đến Chúc mừng cô ấy trên giải thưởng.