qatar cup Fanshot

Álvaro goatriozola arzalluz

+

Thời gian tiệc tùng cho người chiến thắng 2020 Bayern! @Fcbayernen | #Uclfinal pic.twitter.com/GJ8S89NYSC UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ngày 24 tháng 8 năm 2020

Làm cho fanshots tuyệt vời trở lại !!!