fo4 garena vn ktfo4 Fanshot

Daniel Van đã mua cho đến ngày nay là gì?

+

"Tôi làm việc cho tiêu chuẩn Liège bây giờ. Tôi là người đàn ông tay phải của tổng thống, tôi phụ trách thể thao, thanh niên và chuyên gia. Đó là một bước tốt cho tôi."

Daniel Van Buyten đã nói chuyện với Fcbayernmunich.com về những gì anh ấy đang làm những ngày này.