esport pes 2020 Fanshot

Javi Martinez: Chúng tôi muốn cảm thấy tốt trở lại.

+

Tại Bayern Munich, tất cả các trò chơi đều quan trọng. Và, Champions League, chắc chắn, nó rất quan trọng. Tất nhiên, bởi vì chúng tôi đã thua trò chơi chơi cuối cùng, và chúng tôi muốn cảm thấy tốt trở lại và giành chiến thắng một lần nữa. Vì vậy, điều đó rất quan trọng.

Trước khi rời Zagreb, Javi Martinez đã nói về những gì thúc đẩy anh ấy và các đồng đội của anh ấy trước một trận đấu vô nghĩa.