chi so an các trận vòng loại world cup 2022 Bayern Munich đã chi bao nhiêu tiền cho việc chuyển tiền kể từ năm 2012?- Công trình bóng đá Bavaria

các trận vòng loại world cup 2022 Fanshot

Bayern Munich đã chi bao nhiêu tiền cho việc chuyển tiền kể từ năm 2012?

2

Câu trả lời gần như không nhiều như đối thủ của họ. Chi tiêu chuyển nhượng của Bayern Munich không cao, nhưng họ chắc chắn cho thấy rằng bạn có thể xây dựng một đội ngũ tuyệt vời trên thông minh. Nó có ích nếu bạn cũng có bộ não của Matthias Sammer chạy chương trình.