best dota 2 player Fanshot

Làm thế nào để Raumdeuter

1

Một trong những video hay nhất tôi đã thấy giải thích cách tạo không gian của Muller cho chính mình hoặc đồng đội. Điều duy nhất về video là poster chọn viết ra thay vì nói chuyện. Vì vậy, rất nhiều việc đọc phía trước.