b da Fanshot

Một người hâm mộ Bayern Munich có logo nhóm được khắc trên mắt sai của anh ấy

1

"Tôi có thể có một con mắt tự nhiên và chỉ đeo cái này cho những ngày trò chơi nhưng tôi không phải là người tốt bụng - Tôi sẽ mặc cái này mỗi ngày trong năm."

Mục tiêu.com